ثبت کردن سریعترین نوازنده ویولن در گینس به نام یک ایرانی


ثبت کردن سریعترین نوازنده ویولن در گینس به نام یک ایرانی


«یارا باهنر» جوان با استعداد ایرانی موفق به ثبت کردن رکورد جهانی گینس با اسم سریعترین نوازنده ی ویولن در جهان شد.

باهنر که نوازندگی ویولن را از سن ۸ سالگی اغازشروع کرده است، توانسته قطعه ی پرواز زنبور عسل را در مدت زمان خارق العاده ی «۴۴٫۸۷ ثانیه» ای بنوازند.او پس از نواختن قطعه ی پرواز زنبور عسل فهمید که می تواند بسیار سریع این قطعه را بنوازد و این شروعی برای ثبت کردن رکورد جهانی بود

ثبت این رکورد در دانشگاه هنر و معماری تهران در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۳ صورت پذیرفته است.

«یارا باهنر» سال گذشته در مسابقات جهانی Star Musician شرکت کرده است و موفق به کسب رده ی نخست شدند.

موضوعات مشابه: